עברית     English

21.12.2011 – סקירת מט"ח יומית מאת Real Forex

21 בדצמבר 2011 | מאת: | פורסם ב מט"ח, מטבעות עיקריים

ברוקר פורקס

המשך-מעקב אחר הצמד יורו-דולר

 

תאריך.20.12.2011  שעה:21.22  שער:1.3080

גרף יומי

ציטוט סקירת אתמול

מכיוון שהנר האחרון סגר בתחומי הנר שלפניו אין הרבה מה להוסיף על סקירת האתמול ולכן הנה היא כפי שהוצגה " בשבירת רמת ה-1.3200 נוצר למעשה מבנה מחירים יורד (נקודות שיא ושפל המסודרות במבנה יורד),אשר הופך את מהלך הירידות כעת למגמת ירידות.בעקבות מגעו של המחיר בשפתה התחתונה של התעלה המקבילה היורדת (קווים מקוטעים שחורים),ישנה אפשרות של בלימת המחיר באזור הנוכחי ויצירת מהלך עליות לבדיקת רמת ה-1.3150 האם היא מסוגלת להפוך מרמת תמיכה לרמת התנגדות שאפשר לסמוך עליה.ייתכן גם תיקון עמוק יותר של מהלך הירידות הרציף האחרון מרמת ה-1.3550 בין שליש לשני שליש ממנו ולאחר מכן המשך הירידות.הנחת עבודה זו תבוטל בתנאי שייווצר מבנה מחירים עולה".

סקירה נוכחית להיום

הנר האחרון בולט בצבעו הירוק ויחסית גדול מהנרות האחרים שבסביבתו,אך עדיין חמשת הנרות האחרונים נמצאים בשולי מהלך הירידות ולא ניתן לומר שמתפתח איזה שהוא מהלך משמעותי כלפי מעלה.עדיין תיתכן פגישה בין המחיר לרמת ההתנגדות 1.3146 ואף לתיקון שליש עד שני שליש את מהלך הירידות הרציף האחרון (קו מרוסק אדום).בכל אופן,רמת התמיכה המאופיינת בשפתה התחתונה של התעלה (קווים מקוטעים שחורים),מחזיקה את המחיר ורק שבירתה המוכחת תמשיך את מהלכו מטה.

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

גרף 4 שעות

ציטוט סקירת אתמול

המחיר מדשדש בין הרמות 1.2983 ל-1.3050,כאשר רצועות הבולינגר סוגרות עליו משני צדדיו.שבירת רמת הדשדוש התחתונה-1.2983 תישלח את המחיר בשלב ראשון לרמת השפל באחרונה-1.2950 ושבירתה של זו תיצור מפגש מחודש עם השפה התחתונה של התעלה המקבילה היורדת (קווים רציפים אדומים).מאידך פריצה מוכחת את רמת הדשדוש העליונה-1.3050 תוביל את המחיר לתיקון שליש עד שני שליש את מהלך הירידות האחרון (קו מרוסק כחול),דהיינו בין הרמות 1.3113 ל-1.3215.

סקירה נוכחית להיום

המחיר פרץ את רמת ה-1.3050 וכנאמר בסקירת האתמול,הגיע אל רמת תיקון פיבונאצ'י 38.2% את מהלך הירידות הרציף (קו מרוסק כחול),רמת ה-1.3113 ונבלם ברמה זו לעת עתה.לאחר הגעת המחיר לרמת תיקון זו,הוא יכול להמשיך את מהלך הירידות כאשר ישבור את רמת ה-1.2950.מאידך פריצת רמת ה-1.3050 תובילו בהתאמה לרמת ה-1.3164 (תיקון 50%) ולאחריה לרמת ה-1.3215 (תיקון 61.8%).

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

EUR-USD

תאריך:21.12.2011 שעה:06.40 שער:1.3116

אסטרטגיה: לונג/שורט

גרף שעה

סקירה נוכחית להיום

המחיר נבלם בדיוק ברמת תיקון פיבונאצ'י 38.2% -1.3232 של מהלך

הירידות הכלוא בתעלה המצטמצמת היורדת (קו מרוסק אדום) וכעת פריצת רמת ה-1.3132 תמשיך מהלכו לכיוון רמת ה-1.3200 מאידך,בלימת המחיר ברמה הנוכחית ושבירת רמת ה-1.3063,תיצור מבנה מחירים יורד כאשר יעדו של המחיר יהיה סביר להניח,רמת ה-1.2994.

לונג

כניסה:1.3134

סטופ:1.3061

יעד:1.3200

שורט

כניסה:1.3061

סטופ:1.3134

יעד:1.2994

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

USD-CHF

תאריך:21.12.2011 שעה:07.44 שער:0.9295

אסטרטגיה: לונג/שורט

גרף שעה

סקירה נוכחית להיום

לאחר מהלך ירידות רציף,המחיר נבלם ברמת ה-0.9267.במידה והמחיר יפרוץ את רמת ה-0.9322,ייווצר מבנה מחירים עולה והמחיר סביר להניח יגיע לרמת ה-0.9360 (תבנית "אבאב").במידה והמחיר ישבור את רמת ה-0.9267 סביר להניח שימשיך את מהלך הירידות כאשר יעדו הראשון,רמת ה-0.9212.

לונג

כניסה:0.9324

סטופ:0.9282

יעד:0.9360

שורט

כניסה:0.9267

סטופ:0.9324

יעד:0.9212

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

AUD-USD

תאריך:.20.12.2011 שעה:22.34 שער:1.0068

אסטרטגיה: שורט/לונג

גרף 4 שעות

ציטוט סקירת אתמול

המחיר קרוב לרמת השפל האחרונה 0.9871 ושבירתה המוכחת של זו,סביר להניח תפתח את מהלך הירידות לכיוון רמת ה-0.9664.אבל…ניתן לראות את רצועות הבולינגר הופכות לאופקיות והרצועה התחתונה יחד עם רמת השפל האחרונה מהוות תמיכה כפולה.כאמור,שבירת המחיר באופן מוכח את רמת התמיכה הזו תמשיך את מהלך הירידות.בלימת המחיר באזור זה והוא ידשדש בין הרמות 0.9871 ל-1.0000.

סקירה נוכחית להיום

אכן תמיכה זו החזיקה (סקירת אתמול-מרקר צהוב) ואף התפתח מהלך עליות מרשים.כעת המחיר נמצע קרוב לשפת התעלה העלינה (קווים מקוטעים שחורים) ופריצתה של זו וסביר שהמחיר ישיג את רמת ה-1.0121 המהווה רמת תיקון פיבונאצ'י 50% של מהלך הירידות (קו מרוסק אדום).בלימת המחיר באזור הנוכחי וסביר שבשלב ראשון יתקן את מהלך העליות האחרון בין שליש לשני שליש לפי סרגל פיבונאצ'י.

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

USD-CAD

תאריך: 20.12.2011 שעה:22.51 שער:1.0306

אסטרטגיה: שורט/לונג

גרף 4 שעות

ציטוט סקירת אתמול

המחיר לא צלח בניסיונו לשבור את רמת ה-1.0350,רמה אשר משמשת תמיכה חזקה ואף שב ועלה מעל הממוצע הנע של הבולינגר.אבל…עדיין ניתן לראות שהשיא הנוכחי האחרון נמוך במעט מהשיא שלפניו ולמעשה ישנה אפשרות ליצירת תבנית "דאבל טופ-תיקרה כפולה".בנוסף ניתן לראות את רצועת הבולינגר העליונה מוטה כלפי מטה,דבר שיקשה עוד יותר את פריצת המחיר.סביר להניח שהמחיר ידשדש בין הרמות 1.0300 ל-1.0400 עד קבלת החלטת כיוונו.הנחת העבודה שהוזכרה בסקירת האתמול עדיין תקפה.

סקירה נוכחית להיום

אז זהו,התקבלה ההחלטה והמחיר שבר את קו הצוואר של תבנית ה"דאבל טופ" ויעדו הוא רמת ה-1.0190.ניתן לראות שהמחיר תיקן את מהלך הירידות האחרון (קו מרוסק שחור) בדיוק בשליש לפי סרגל פיבונאצ'י וכעת יש באפשרותו להמשיך את מהלך הירידות,אשר יקבל את אישורו בשבירת רמת ה-1.0263.יתכן המשך התיקון של מהלך הירידות האמור בין 50% ל-61.8% כמתואר בגרף ולאחר מכן המשך הירידות.

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

USD-CHF

תאריך:20.12.2011 שעה:23.02 שער:0.9317

אסטרטגיה: שורט

גרף 4 שעות

ציטוט סקירת אתמול

עדיין הנחת העבודה אשר הוזכרה בסקירת אתמול תקפה,אך משום תנודתיותו הנמוכה של השוק,סביר ואפשרי שהמחיר ידשדש עד מימוש המהלך.פריצת המחיר את רמת ה-0.9400 בצורה מוכחת וסביר להניח שיפגוש שוב את רמת השיא האחרונה 0.9550.מאידך,שבירת רמת ה-0.9350 תובילו בשלב ראשון לרמת ה-0.9300 ושבירתה של האחרונה,לתיקון בין שליש לשני שליש את מהלך העליות הכלוא בתעלה (קו מרוסק כחול),דהיינו בין הרמות 0.9174 ל-0.8940.

סקירה נוכחית להיום

ואכן כנאמר בסקירת האתמול המחיר השיג את יעדו הראשון,רמת ה-0.9300 לאחר שבירת שפתה התחתונה של התעלה המצטמצמת העולה (קווים מקוטעים שחורים).ניתן לראות שהממוצע הנע של הבולינגר עוטף את המחיר ומשמש כרמת התנגדות לניסיונות העלייה באם יהיו כאלה.אפשרי מהלך עליות,גם כתיקון למהלך הירידות האחרון וגם לבדוק את השפה התחתונה של התעלה,האם יכולה זו לשמש כרמת התנגדות נאותה.שבירה נוספת את רמת ה-0.9300 תמשיך את מהלך הירידות סביר להניח לרמת ה-0.9174 המשמשת כרמת תיקון פיבונאצ'י 38.2% את מהלך העליות הכלוא בתעלה (קו כחול מרוסק).

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

GBP-USD

תאריך:20.12.2011 שעה:23.23 שער:1.5663

אסטרטגיה: לונג/שורט

גרף 4 שעות

ציטוט סקירת אתמול

ניתן למרכז את גבולות הדשדוש בין הרמות 1.5465 ל-1.5557 כאשר שבירה מוכחת את רמת ה-1.5465 סביר להניח תוביל את המחיר להמשך מהלך הירידות ויעדו יהיה רמת השפל האחרונה 1.5410.מאידך,פריצת המחיר את רמת ה-1.5557 והמחיר יעשה דרכו בשלב ראשון לרמת ה-1.5590,רמה המהווה תיקון פיבונאצ'י של 50% את מהלך הירידות (קו מרוסק כחול).

סקירה נוכחית להיום

המחיר פרץ את רמת ה-1.5557 כנאמר בסקירת האתמול,בקול תרועה רמה עד שנבלם ברמת ההתנגדות 1.5700.כעת,באם יפרוץ את רמת ה-1.5700 סביר שיעשה דרכו לעבר רמת ה-1.5770 שהיא רמת השיא האחרונה.מאידך,אפשרי תיקון של מהלך העליות הרציף האחרון שלא תוקן,בין שליש לשני שליש לפי סרגל פיבונאצ'י,דהיינו בין הרמות 1.5622 ל-1.5572.

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

EUR-JPY

תאריך:20.12.2011 שעה:23.37 שער:101.86

אסטרטגיה: לונג/שורט

גרף 4 שעות

ציטוט סקירת אתמול

אין הרבה מה להוסיף על סקירת האתמול וזאת עקב הדשדוש שהולך וסוגר על המחיר ואת המחיר.התנודתיות הופכת להיות אפסית וסביר שמהלך כלשהוא עומד להתרחש בעצמה חזקה (סגירת רצועות הבולינגר מכווצות את המחיר כקפיץ שכאשר הוא ישתחרר,יעשה זאת בכוח רב).את הכיוונים והיעדים ניתן קבוע לפי סקירת האתמול אשר תובא כאו כמות שהיא " המחיר נע בתעלה מקבילה יורדת כאשר ניתן לראות שיצירת המגע עם השפה התחתונה יצרה בלימה לאחר מהלך הירידות החד.סביר להניח שפריצת המחיר את רמת ה-101.80 תיצור מהלך עליות אשר יתקן את מהלך הירידות הרציף האחרון (קו מרוסק אדום),בין שליש לשני שליש ממנו,דהיינו בין הרמות 102.33 ל-103.13.רק שבירת המחיר בצורה מוכחת את רמת ה-101.00 תבטל הנחת עבודה זו".

סקירה נוכחית להיום

ואכן המחיר זינק לאחר הדשדוש המתמשך ופרץ את רמת ה-101.80 וכמעט הגיע לתיקון השליש של מהלך הירידות הרציף האחרון (קו מרוסק אדום).כעת נראה בבירור כיצד הוא נתמך על רמה זו כאשר פריצה נוספת את רמת 102.18 תעניק לו את מהלך השלמת התיקון בין שליש לשני שליש,דהיינו בין הרמות 102.33 ל-103.13.כניסת המחיר אל מתחת לרמת ה-101.80 והוא יחזור לתוך ריינג' הדשדוש.

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

 

הודעות חשובות להיום

11.30 בריטניה-פרוטוקול הבנק המרכזי

15.30 קנדה-מכירות קמעוניות

17.00 ארה"ב-מכירות בתים יד שנייה

23.45 ניו זילנד-תוצר מקומי גולמי

עקב תקנות הרשות לניירות ערך הורדנו את האפשרות להגיב לפוסטים.
רוצה ללמוד לסחור? יש לך שיטת מסחר ונמאס לך לשבת מול המחשב? - כנס לדף המוצרים כדי לקבל פתרון  
 


מאמרים קשורים:

  1. 20.12.2011 – סקירת מט"ח יומית מאת Real Forex
  2. 15.12.2011 – סקירת מט"ח יומית מאת Real Forex
  3. 14.12.2011 – סקירת מט"ח יומית מאת Real Forex
  4. 13.12.2011 – סקירת מט"ח יומית מאת Real Forex
  5. 5.12.2011 – סקירת מט"ח יומית מאת Real Forex
סגור לתגובות על 21.12.2011 – סקירת מט"ח יומית מאת Real Forex תגים: , , , ,

מאת:

ריל פורקס הנה חברת ברוקרים למסחר במטבע חוץ. החברה פועלת בשיטת ECN שבה כל העסקאות מתכסות באופן מלא ומועברות לביצוע בשוק. החברה פועלת ללא חדר מסחר ואינה סוחרת מול הלקוחות. בריל פורקס תקבלו את המרווחים הטובים ביותר ואת הטכנולוגיה המהירה בתחום. נשמח לסייע ולספק מידע נוסף: www.real-forex.co.il

כותב זה פירסם 87 מאמרים עד כה.

Comments Closed

התגובות סגורות.