עברית     English

סקירה מט"ח יומית ל 11.10.2011

11 באוקטובר 2011 | מאת: | פורסם ב כללי

באדיבות Real-forex

 

סקירה יומית ל-11.10.2011

המשך מבט על הצמד יורו-דולר

תאריך:10.10.2011  שעה:19.25  שער:1.3670

גרף 4 שעות

ציטוט סקירה קודמת

ניתן לראות תבנית הרמונית הנקראת "גלי וולף".

תבנית זו מופיעה בדרך כלל בסיומה של מגמה וניתנת לאיתור בהיחלשותה של המגמה ויצירת סוג של דשדוש.בתבנית המופיעה כאן נמצאים כל המרכיבים כדי לייצר תבשיל מעולה והכוונה היא-שכדי שתבנית זו תיישם את תכליתה מאפייניה צריכים להיות מיושמים אחת לאחת ולמענכם אפרטם (מי שמכיר או לא מעוניין לדעת יכול לדלג)

תבנית ללונג:

א)נקודה 1 חייבת להיות מנקודה 3

ב)נקודה 2 חייבת להיות הנקודה הגבוהה ביותר

ג)נקודה 3 חייבת להיות נמוכה מנקודה 1 וגבוהה מנקודה 5

ד)נקודה 4 חייבת להיות נמוכה מנקודה 2 וגבוהה מנקודה 3

ה)נקודה 5 חייבת להיות הנמוכה ביותר.

ו)נקודה 4 אמורה להוות תיקון של בין-38.2% ל-61.8% של המהלך בין נקודות 2 ל-3

ז)נקודה 5 אמורה להגיע לרמת פיבונאצ'י-161.8% מהמהלך בין נקודות 3 ל-4

ח)מנקודה 5 אמור להיווצר מהלך עליות עד למפגש המחיר עם הקו המחבר בין נקודות 1 ל-4.

הבהרה:

המאפיין יישום והשלמת יעדים של תבנית זו הוא,המהלך המהיר שנוצר להשלמת היעד.במידה ומתרחש מהלך מגומגם עם הרבה ירידות ועליות הסבירות להשלמת היעד הולכת ופוחתת.

סיום

נחזור למקרה שלפנינו.כל המאפיינים שמוינו כמתבקשים לתבנית זו קיימים,מלבד מהלך העליות שמתרחש כעת.ניתן לראות שאמנם ישנו מהלך עליות המורכב ממבנה מחירים עולה (נקודות שפל ושיא מסודרות במבנה עולה),אך לעומת מהלך הירידות החד שלפניו (נקודות 4 ל-5) הוא לא חד דיו.

לכן שתי אפשרויות נראות כעת:

1)פריצת רמת השיא האחרונה-1.3525 תוביל סביר להניח את המחיר ליעד המתבקש של התבנית (מפגש המחיר עם הקו המחבר בין נקודות 1 ו-4).

2)שבירת רמת ה-1.3242 תבטל את מבנה התבנית ותמשיך את מגמת הירידות המתוארת בגרף היומי והשבועי.

סקירה נוכחית להיום

הסקירה תחולק לשני רזולוציות זמן והפעם שלא כנהוג תתחיל בגרף 4 שעות ותעבור לגרף יומי.

ניתן לראות שאכן אחרי פריצת רמת ה-1.3525 מהלך העליות האיץ ותבנית "גלי הוולף" מיושמת כנאמר,כאשר יעדה הוא המפגש בין המחיר לקו המחבר בין נקודות 1 ל-4.ויעד זה אמור להיות בין הרמות 1.3800 ל-1.3850 בערך.כמובן שאפשרי תיקון של מהלך העליות האחרון בין שליש לשני שליש.

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

גרף יומי

ציטוט סקירה קודמת

כפי שנראה בגרף אכן המחיר פתח את שבוע המסחר הקודם בחלון מתחת לסגירת הנר שלפניו ברמת ה-1.3344 ומשם המשיך עד לרמת ה-1.3146,נבלם והחל מבצע מהלך עליות תוך תיקון מלא של שני שליש לפי סרגל פיבונאצ'י את מהלך הירידות האחרון לרמת ה-1.3500.ניתן לראות שמהלכי הירידות מתוקנים בתדירות הולכת וגוברת ודבר זה מעיד על התחזקות כוחם של הקונים אשר מנסים לקבע את מעמדם אשר נחלש במהלך הירידות מאז התחלת המהלך מרמת ה-1.5000.יש לקחת כאפשרות סבירה מאוד תיקון מעמיק מאוד של כל מהלך הירידות מרמת ה-1.5000.מאידך,שבירה מוכחת את רמת ה-1.3000 סביר להניח תמשיך את מהלך הירידות ביתר שאת כאשר היעדים מצויים בגרף השבועי.

סקירה נוכחית להיום

ניתן לראות את הערכה שניתנה בסקירת היום הקודם על התחזקות כוחם של הקונים והדבר בא לידי ביטוי כבר היום.אם עד כה נעשה חיתוך של מקטעי הירידות ובדיקת התיקון של מקטעים אלה (קו אדום,כחול ושחור),הפעם ייבדק כל מהלך הירידות (קו מרוסק חום) ונראה שהמחיר כעת נבלם בדיוק בתיקון 38.2%.סביר להניח שמהלך התיקון (העליות) יימשך עד לעבר רמת 1.3850,הרמה שצוינה כיעד תבנית "גלי הוולף" בגרף 4 שעות.

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

NZD-USD

שעה:06.41 שער:0.7820

אסטרטגיה: לונג

גרף 60 דקות

סקירה קודמת

המחיר אמנם ביצע עוד מהלך עליות אך הסבירות יורדת ופוחתת להמשך מגמת העלייה עקב שבירת קו המגמה הכחול העולה והנר האדום הגדול בסופו של השבוע האחרון.שבירת המחיר את  רמת ה-0.7675 תייצר סביר להניח מהלך לכיוון ה-0.7600.

סקירה נוכחית

המחיר המשיך וביצע מהלך עליות נוסף וכעת הוא מהלך עצמאי לכל דבר כאשר חצה את רמת תיקון 61.8% של מהלך הירידות הקודם.פריצת רמת ה-0.7858 תייצר עוד מהלך עליות כאשר רמת ה-0.7909 מהווה יעד ראשון.מאידך,שבירת רמת ה-0.7756 תוביל את המחיר לתיקון מהלך העליות האחרון(קן כחול מרוסק).

עסקה אפשרית

לונג

כניסה:0.7860

סטופ:0.7815

יעד:0.7909

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

EUR-USD

שעה:06.47 שער:1.3634

אסטרטגיה: לונג

גרף 60 דקות

ציטוט סקירה קודמת

המחיר פרץ את רמת ה-1.3385 וביצע מהלך עליות נוסף,אך לפי הנר האדום הגדול בסופו של יום שישי,אפשרי שמהלך זה קרוב לסיומו.שבירת רמת ה-1.3361 תוביל את המחיר לרמת השפל 1.3242.מאידך פריצת רמת ה-1.3468 תקנה מהלך קצר ראשוני לרמת ה-1.3500.

סקירה נוכחית

המחיר פרץ את רמת ה-1.3468 וביצע מהלך עליות מרשים עד לרמת 1.3700,רמת השיא האחרונה.סביר להניח שבמידה ורמה תיפרץ המחיר יעשה דרכו אל רמת ה-1.3777 בשלב ראשון.

עסקה אפשרית

לונג

כניסה:1.3700

סטופ:1.3627

יעד:1.3777

ניתן לראות את הגרף כאן:

AUD-USD

שעה:07.15 שער:0.9979

אסטרטגיה:לונג

גרף 60דקות

ציטוט סקירה קודמת

המחיר נע בתעלה מצטמצמת עולה וסביר להניח שמהלך העליות הנוכחי מתקרב לסיומו .בהנחה שרמת השיא 0.9879 לא תיפרץ באופן מוכח,שבירת רמת ה-0.9734 תיצור מבנה ראשוני יורד והמחיר סביר להניח יתקן את המהלך העולה (קו מרוסק כחול),בין שליש לשני שליש לפי סרגל פיבונאצ'י,דהיינו-ביו הרמות 0.9696 ל-0.9584.

סקירה נוכחית

רמת ה-0.9879 נפרצה ומהלך העליות המשיך עד לרמת השיא האחרונה 0.9985.כעת פריצת רמת ה-1.0015 תוביל ליעד ראשוני 1.0079.מאידך שבירת רמת ה-0.9966 סביר להניח תגרום לתיקון מהלך העליות האחרון (קו מרוסק כחול) בין שליש לשני שליש,דהיינו בין הרמות 0.9775 ל-0.9627.

ניתן לראות את הגרף כאן:

GBP-USD

שעה:07.28 שער:1.5625

אסטרטגיה: שורט/לונג

גרף 60 דקות

ציטוט סקירה קודמת

ואכן במהלך חד ומהיר המחיר הגיע אל היעד האמור-1.5340 ומאז הוא נע במבנה מחירים עולה כלפי מעלה בתוך תעלה מקבילה עולה.סביר להניח עקב שבירת שפתה התחתונה שמהלך עליות זה קרוב לסיומו,כאשר שבירה נוספת את שפתו התחתונה ובעקבותיה את רמת ה-1.5528 תוביל את המחיר לרמת ה-1.5400 לערך.

סקירה נוכחית

המחיר המשיך במסע העליות כאשר נבלם ברמת השיא/ההתנגדות האחרונה-1.5700 בערך.פריצה מוכחת את רמה זו וסביר שיעדו הראשון יהיה רמת ה-1.5765.מאידך אם רמת ההתנגדות תחזיק סביר שהמחיר ירד לתיקון מהלך העליות האחרון (קו מרוסק כחול) בין שליש לשני שליש,דהיינו בין הרמות 1.5530 ל-1.5430.

ניתן לראות את הגרף כאן:

USD-CAD

שעה:07.38 שער:1.0300

אסטרטגיה:לונג

גרף 60 דקות

ציטוט סקירה קודמת

המחיר אכן שבר את רמת ה-1.4000 וביצע מהלך ירידות חזק וממשיך במבנה המחירים היורד שלו.אנו סבורים ששבירת רמת ה-1.0330 תמשיך את מהלך הירידות לבדיקת השפל האחרון שוב.

סקירה נוכחית

המחיר אכן ירד קרוב לשפל האחרון ונתמך באזור ברמת -1.0250 כעת נראה שמתחיל מהלך עליות לתיקון מהלך הירידות האחרון (קו מרוסק כחול),בין שליש לשני שליש,דהיינו בין הרמות -1.0400 ל-1.0500.

ניתן לראות את הגרף כאן:

GBP-AUD

שעה:07.50 שער:1.5666

אסטרטגיה:לונג/שורט

גרף 60 דקות

סקירה נוכחית

המחיר נמצא במבנה מחירים יורד כאשר רמת התמיכה 1.5700 נראית כאחת שהמחיר שבר אותה.סביר להניח ששבירת רמת ה-1.5654 תמשיך את מהלך הירידות כאשר רמת ה-1.5567 מהווה יעד ראשון.מאידך באם המחיר יטפס חזרה מעל רמת ה-1.5700 ויפרוץ את רמת ה-1.5750,סביר להניח שהשבירה האחרונה הייתה שבירת שווא והמחיר יתקן בין שליש לשני שליש את מהלך הירידות האחרון (קו מרוסק אדום),דהיינו בין הרמות 1.5770 ל-1.5847.

ניתן לראות את הגרף כאן:

GBP-JPY

שעה:08.00 שער:119.97

אסטרטגיה:לונג/שורט

גרף 60 דקות

סקירה נוכחית

המחיר ביצע מהלך עליות מרשים תוך כדי יצירת מבנה מחירים עולה.כעת לאחר תיקון קל ובלימה במחיר ה-119.69 נוצרות שתי אפשריות

1)פריצת המחיר את רמת ה-120.30 והגעה לרמת השיא האחרונה 120.80 בשלב ראשון.

2)שבירת רמת ה-119.69 וירידה לתיקון מהלך העליות האחרון (קו מרוסק כחול) בין שליש לשני שליש,דהיינו בין הרמות 119.03 ל-118.25.

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

USD-CHF

שעה:08.11 שער:0.9041

אסטרטגיה:לונג/שורט

גרף 60 דקות

סקירה נוכחית

לאחר ירידה רציפה המחיר נבלם ברמת ה-0.900 .שבירת רמה זו תוביל להמשך הירידה עד לרמת השפל ה-0.8925.מאידך בלימת הירידות ברמה זו תהפוך את הכיוון לתיקון מהלך הירידות הרציף האחרון (קו מרוסק כחול) בין שליש לשני שליש,דהיינו בין הרמות -0.9114 ל-0.9179.

ניתן לראות את הגרף כאן:

 

עקב תקנות הרשות לניירות ערך הורדנו את האפשרות להגיב לפוסטים.
רוצה ללמוד לסחור? יש לך שיטת מסחר ונמאס לך לשבת מול המחשב? - כנס לדף המוצרים כדי לקבל פתרון  
 


מאמרים קשורים:

  1. סקירת פורקס יומית ל-4.10.2011
  2. סקירת פורקס יומית ל-27.09.11
  3. סקירה מטח יומית ל-22.09.211
  4. סקירה מטח יומית ל-21.09.211
  5. סקירה מט"ח יומית ל-20.9.2011
סגור לתגובות על סקירה מט"ח יומית ל 11.10.2011 תגים: , , , , , , , ,

מאת:

ריל פורקס הנה חברת ברוקרים למסחר במטבע חוץ. החברה פועלת בשיטת ECN שבה כל העסקאות מתכסות באופן מלא ומועברות לביצוע בשוק. החברה פועלת ללא חדר מסחר ואינה סוחרת מול הלקוחות. בריל פורקס תקבלו את המרווחים הטובים ביותר ואת הטכנולוגיה המהירה בתחום. נשמח לסייע ולספק מידע נוסף: www.real-forex.co.il

כותב זה פירסם 87 מאמרים עד כה.

Comments Closed

התגובות סגורות.